חיפוש: התיאטרון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580332526העמותה לחקר התיאטרון ע"ש גורדון קרייג (ע"ר) (.GORDON CRAIG SOCIETY FOR THEATRE RESEARCH (R.Aרשומה
580001162אגודת ידידי התיאטרון היהודי הממלכתי מפולין העמותה נמחקהנמחקה
580032571אגודת ידידי התיאטרון הלאומי הבימה (ע"ר)רשומה
580118461אסל"ה - ארגון סטודנטים לאמנות התיאטרון ולאומנויותנמחקה
580484624באב אל חארה- התיאטרון הכפרי לתרבות וחינוך טמרה (ע"ר)רשומה
580057859בית התיאטרון הקאמרינמחקה
580063568בת"י - איגוד במאי התיאטרון בישראל (ע"ר)רשומה
580098218ג'אסט - התיאטרון הירושלמי האנגלי JEST - JERUSALEM ENGLISH-SPEAKING THEATREרשומה
580160257ג'בינה - עמותה לקידום התיאטרון הערבי התרבותי העצמאירשומה
580151942האגודה לקידום חקר התיאטרוןרשומה
580492593העמותה לקידום התיאטרון בבית שאן (ע"ר)רשומה
580131654התיאטרון האופראי הישראלי - עמותה לקידום אומנות האופרה בישראלנמחקה
580569515התיאטרון החברתי משו משו (ע"ר)רשומה
580248235התיאטרון החופשינמחקה
580533404התיאטרון העברי - עמותה לטיפוח תרבות עברית (ע"ר)רשומה
580014298התיאטרון הפשוטנמחקה
580459261התיאטרון הפתוח (ע"ר)רשומה
580010866התיאטרון הרוסי בירושליםנמחקה
580366060ידידי אנסמבל התיאטרון הרצליה (ע"ר)רשומה
580063733להקת התיאטרון המודרני - נצרתנמחקה