חיפוש: התאחדות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580103067א.ד.מ. ארגון יצרני מערכות וחלקים לתעשיות התעופה, נשק, אלקטרוניקה ורכב ליד התאחדות המלאכה והתעשיה בישראלנמחקה
580213775התאחדות או-שו (קונג-פו) בישראל (ע"ר) (.WU-SHU (KUNG-FU) FEDERATION OF ISRAEL (R.Aרשומה
580294056התאחדות ישראלית לחתולים - אי.אפ.אפ. (ע"ר) I.F.F - ISRAELI FELINE FEDERATION העמותה נמחקהנמחקה
580098440ע.ש.ל. - עמותה לטיפול שיניים לחברי התאחדות בעלי המלאכה ותעשיה זעירה חיפהנמחקה
580159473ש.י.ר. - שבט יהודי רומניה, מכון לחקר יהדות רומניה בישראל מייסודה של התאחדות עולי רומניה בישראלרשומה
580053387"אורביס" התאחדות הציורים והפסלים גוש דןנמחקה
580079291"בית האומן" התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בחדרהרשומה
580083327"יד מטרסדורף", התאחדות יוצאי מטרסדורף (מטרסבורג) ממחוז בורגנלנד, אוסטריה.נמחקה
580235836"נח" - התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חייםרשומה
5803084841 1 - התאחדות נוער וצעירים עולים (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580329530אגודת "קרן מאיר" (ע"י התאחדות בני ציון בישראל) (ע"ר)רשומה
580015477אגודת אחים לעזרה הדדית של התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל מחוז ירושליםרשומה
580015469אגודת ירושלמים יוצאי ארה"ב וקנדה ע"י התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל מחוז ירושליםרשומה
580107134איחוד בתי הכנסת של התאחדות בני תורה של יוצאי צפון אפריקה בני ברקנמחקה
580281426אילת - התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי (ע"ר)רשומה
580330652ארגון התאחדות עולי אתיופיה באשקלון שנת 1998 (ע"ר)רשומה
580035814בית מדרש התאחדות חניכי ישיבת חברון בני ברקרשומה
580533511בני ציון - התאחדות ש"ס לפעולות בגולה (ע"ר)רשומה
580035806גמילות חסד הורביץ שעל יד בית המדרש התאחדות חניכי ישיבת חברון בני ברקרשומה
580125458ה.ב.י התאחדות הביליארד בישראל I.B.A ISRAELI BILLIARD ASSOCIATIONרשומה