חיפוש: התאגדות לתרבות גופנית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580060440ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" - סניף י-ם ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580054971"התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" מועדון הכדורסל גליל עליון"רשומה
580031540ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל - התאגדות לתרבות גופנית "הפועל"רשומה
580042190ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל התאגדות לתרבות גופנית והפועל סניף כרמיאלנמחקה
580031193ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל התאגדות לתרבות גופנית הפועל מעלות תרשיחאנמחקה
580215689ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י התאגדות לתרבות גופנית הפועל סניף אשקלוןבהליכי מחיקה
580046381הסתדרות הכללית של העובדים בישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" סניף פתח-תקוהרשומה
580110765הפועל כפר סולם - התאגדות לתרבות גופנית העמותה נמחקהנמחקה
580218105התאגדות לתרבות גופנית - הפועל דלית אלכרמל עמותה מחוקהנמחקה
580032050התאגדות לתרבות גופנית - הפועל לוד - כדורגלניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580080646התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" - מועדון הכדורסל הפועל רמת-גן 1984נמחקה
580045037התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" באר יעקבניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580047371התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" באר שבערשומה
580072130התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" מועדון הכדורגל באשקלוןנמחקה
580076321התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" מועדון הכדורסל בחיפה העמותה נמחקהנמחקה
580031201התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" קרית שמונהניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580324192התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580123545התאגדות לתרבות גופנית הפועל - מועדון הכדוריד ברחובותנמחקה
580096121התאגדות לתרבות גופנית הפועל - סניף אריאל - עיר השומרוןרשומה
580033637התאגדות לתרבות גופנית הפועל - סניף עכונמחקה