חיפוש: השומר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580014074חוות השומר מוסד חינוכי לעולים דתים ע"ש ט.וס. מאירנמחקה
580018513י.ע.ל. ע"י המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר גוש דןרשומה
580134955קרן ע"ש פליקס ומריה בלומשטין לאחזקה, קידום ופיתוח של המרכז לרפואת שיניים, פה ולסתות במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומרפורקה מרצון
580048114"רמות חפר" מוסד חינוכי של השומר הצעיררשומה
580416139אגודת השומר בישראל (ע"ר)רשומה
580080703אחיעזר עמותת יוצאי תנועת השומר הצעיר (ע"ר)רשומה
580492981ארגון השומר החדש (ע"ר)רשומה
580461366בית חב"ד תל השומר - אפעל שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580038495בקעת כנרות מוסד חינוכי של השומר הצעיררשומה
580081669גן השלמה תל - השומרנמחקה
580126217דיירי רחובות השומר והפלמ"ח ראשל"צנמחקה
580001659הסתדרות השומר הצעיר בישראלרשומה
580432631הצייד השומר (ע"ר)רשומה
580133510התאגדות יוצאי השומר הצעיר בצ'כוסלובקיהנמחקה
580018885חוג ידידי מרכז רפואי שיבא-תל השומר (ע"ר)רשומה
580037257מוסד חינוכי מבואות הנגב הקיבוץ הארצי השומר הצעירבהליכי פירוק מרצון
580528453מורשת חוות יק"א בסג'רה (חוות השומר) (ע"ר)רשומה
580235521מטופלי המחלקה הנפרולוגית בתל-השומרנמחקה
580286540עז"י - עמותה לרוכשי דירות, עובדי בית החולים תל-השומרפורקה מרצון
580240463עמותת מורשת השומר MORESHET HASHOMER ASSOCIATIONרשומה