חיפוש: הר - חוצבים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580051191"בית ישראל" בית מדרש לתורה ותפילה ע"ש מרן אדמו"ר הר"י מגור זצוק"ל תל אביבבהליכי פירוק מרצון
580089118אגודת עולי בוכרה - נחלת הר חב"ד, ק. מלאכינמחקה
580424976בית חב"ד חומת שמואל (הר חומה) ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580443521בית חב"ד טנא עומרים דרום הר חברון שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580019198כולל "הר צבי" תל-אביב, ע"ש מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל רבה של ירושליםנמחקה
580303246מוסדות מאורות נתן ועמרם החי ע"ש הרה"צ נתן בקובזה זצוק"ל, הר' עמרם בן דיוואן זצוק"ל והרב' חיה בקובזה ז"ל (ע"ר)רשומה
580040392מכון גנזי מהרי"ץ ע"ש הרבי הקדוש רבי ירחמיאל צבי רבינוביץ מביאלא שדליץ והוצאת ירחון מעיני הישועה ע"ש הר הקדוש רבי יחיאל ינמחקה
580006583קופת גמ"ח "אהבת אברהם" ע"ש הר"ר אברהם הי"ד ומרת ליבע נ"ע שפיראנמחקה
580073799קרן גמילות חסדים "חסדי אהרן" - ורשת שיעורי תורה "תורת אהרן" לעילוי נשמת הר' אהרן מהצרי זצ"לנמחקה
580108793"הר ברכה" - מרכז לתורה בשומרוןנמחקה
580201754"מועדון האזרח" על הר הכרמלבהליכי מחיקה
580054310"קרן המאור ליוסף" ע"ש הר' יוסף מאיר (ווכהי"י) וולנר ז"לנמחקה
580066520אגודת "אהבה ואחוה" ירושלים תובב"א שכונת הר נוףרשומה
580078954אגודת בית הכנסת המרכזי הר הכרמלרשומה
580055192אגודת בתי ספר למלאכה חב"ד בנחלת הר חב"דרשומה
580071231אגודת הר זיתים - ירושליםנמחקה
580056356אגודת הר נוףנמחקה
580027860אגודת הר ציוןנמחקה
580093839אגודת חסידי חב"ד ליובאוויטש הר-נוף - גבעת שאולרשומה
580018133אגודת יד הר"ב ע"ש הרב רפאל בוסקילה זצ"לרשומה