חיפוש: הר הכרמל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580201754"מועדון האזרח" על הר הכרמלבהליכי מחיקה
580078954אגודת בית הכנסת המרכזי הר הכרמלרשומה
580044956החוג לגיל הזהב - על הר הכרמל חיפהנמחקה
580004331העמותה למוסדות תורה ותרבות של הספרדים על הר הכרמל (ע"ר)רשומה
580233245הפועל חיפה - הר הכרמל (ע"ר)רשומה
580029346הר הכרמל (כולל אחוזה) אגודת התושביםרשומה
580341642פיסגן הר הכרמל (ע"ר)רשומה
 1