חיפוש: הקרן הישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580174266הקרן הישראלית למחקר בסיסינמחקה
580505121הקרן הישראלית למימון תרופות וסיוע הומניטרי (ע"ר)רשומה
580491066הקרן הישראלית למען חיילי צה"ל (ע"ר)רשומה
580513406הקרן הישראלית למען יוניסף (ע"ר)רשומה
580571248הקרן הישראלית לפינוי מוקשים (ע"ר)בהליך רישום
580337285הקרן הישראלית לתמיכה ועזרה לשכבות חברתיות חלשות (ע"ר)בהליכי מחיקה
580184539הקרן הישראלית על שם תד אריסון TED ARISON ISRAELI FOUNDATIONפורקה מרצון
 1