חיפוש: הקרן החדשה לישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580065944הבמה למנהיגות מיסודה של הקרן החדשה לישראלנמחקה
580127926הקרן החדשה לישראל העמותה נמחקהנמחקה
580221570מפעלות החינוך שליד הקרן החדשה לישראלבהליכי פירוק מרצון
 1