חיפוש: הקרן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580400232אי.נ.ס.א. ישראל - הקרן לשיתוף פעולה בינלאומי לסטודנטים (ע"ר)רשומה
580214666אי.סי.אר.אף. - הקרן לחקר הסרטן בישראל (ע"ר) (.I.C.R.F. - ISRAEL CANCER RESEARCH FUND (R.Aרשומה
580109148הקרן הירושלמית למען אלי"ן אגודה לעזרת ילדים נכים THE JERUSALEM FUND FOR ALYN SOCIETY FOR HANDICAPPED CHILDRENרשומה
580415537הקרן לזכרם של לוסי וסלים חלבי עמותה רשומה (THE FOUNDATION IN MEMORY OF LUCIE AND SELIM HALABI (REGISTERED AMUTAרשומה
580389450הקרן לטיפוח תרבות יידיש ע"ש מרדכי (מיגואל) מלכסון-הלפרין ז"ל מיסודה של עטייה מלכסון-הלפרין (ע"ר)רשומה
580159309הקרן לטיפול בשן ע"ש ד"ר הווארד ב. אידלמן ז"ל THE DR. HOWARD B. ADILMAN Z"L. DENTAL AID FUNDנמחקה
580250264הקרן למחקר הסרטן ע"ש ה. קרייטלר H. KREITLER CANCER RESEARCH FUNDרשומה
580398329הקרן לקידום החינוך ע"ש בנימין אברהם ז"ל בן עדנה וחיים ובן אפרים וויקטוריה (ע"ר)נמחקה
580273134קרן גיטה: הקרן לזכר גיטה שינדלר - שוורץ KEREN GEETA: THE FUND IN MEMORY OF GEETA SCHINDLER - SHWARTZנמחקה
580154193קרן רפאל ויוסף ע"ש הרב רפאל כהן אצבאן זצ"ל ובנו (מייסד הקרן) הרבי יוסף כהן אצבאן זצ"ל (ע"ר)רשומה
580013696"ברית אבות" - הקרן העולמית למורשת יהודי מרוקונמחקה
580083178"הקרן להצלת נפשות"נמחקה
580093094"הקרן למען הילד גיאן ליאור"נמחקה
580036846"הקרן ע"ש ירחמיאל ומלכה הוק"נמחקה
580220333"לזכרם - הקרן להנצחת גדעון האוזנר ז"לנמחקה
580092096"עולה" הקרן לעידוד החינוך והתרבות העמותה נמחקהנמחקה
580081313"שבי ציון - הקרן לקידום וטפוח הנוער והקשיש"בהליכי מחיקה
580268308אביר יעקב - הקרן לטיפוח מוסדות דת בכוכב יעקברשומה
580403467אבני חפץ - הקרן לעליה ויהדות (ע"ר)רשומה
580546174אדמתנו - הקרן לקידום ופיתוח התיישבות (ע"ר)רשומה