חיפוש: הצעירים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580555654ידידי האמנות הצעירים (ע"ר)רשומה
580113215מועדון הצעירים - שפרעםנמחקה
580405256מנין הצעירים - השופר (ע"ר)רשומה
580179992מנין הצעירים יקנעם עיליתנמחקה
580240174מנין הצעירים עוז דודנמחקה
580209856מנין הצעירים, רמת הנשיארשומה
580498822משכן הצעירים (ע"ר)רשומה
580562296משכנות הצעירים (ע"ר)רשומה
580562478מתפללי בית הכנסת הצעירים - ירוחם (ע"ר)בהליך רישום
580257152עמותת הציידים הצעיריםבהליכי מחיקה
580169985עמותת הצעירים הבדווים בביר אלמכסורבהליכי מחיקה
580473080עמותת הצעירים הנוצרים הערבית- מזרח ירושלים (ע"ר)רשומה
580169142פורום המנהיגים הצעיריםנמחקה
580508117קהילת הצעירים - שערי תקוה (ע"ר)רשומה
580492015שר שלום- הקולות הצעירים (ע"ר)רשומה
580141802תנועת הצעירים החלוצים - באקהבהליכי מחיקה
580360642תנועת הצעירים לאחריות לאומית (ע"ר)נמחקה
580409183תפוזים - הבית של הצעירים (ע"ר)רשומה