חיפוש: הצעירים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580005585"קרן אור לעזרה הדדית" על שמו ולזכרו של יעקב אור הכהן ז"ל,מיסודו של מנין הצעירים בגבעתיםרשומה
580039451אגוד מניני הצעירים בת יםנמחקה
580072981אגודה לקידום זכויות הזוגות הצעירים בישראלנמחקה
580098986אגודת בית הכנסת מגן הצעירים - שיכון גורדון, הרצליהבהליכי מחיקה
580141604אגודת הצעירים הנוצריים ביפו ג'מעיית אלשובאן אלמסיחייה ביפה Y.M.C.A. - JAFFAבהליכי מחיקה
580411643אחדות אזרחית של הצעירים (ע"ר)רשומה
580243418אלעמראן - עמותת דיירי פרוייקט שכונות הזוגות הצעירים בטירהנמחקה
580201085בוטרוס ובולוס - עמותה לתמיכה בפעילות אגודת הצעירים הנוצרים שפרעםרשומה
580272375בית הכנסת "מניין הצעירים" בני-אפריםנמחקה
580434520בית הכנסת ממזרח וממערב, מניין הצעירים, פסגת זאב (ע"ר)רשומה
580203917בית הכנסת מנין הצעירים בני ברקנמחקה
580134179בית כנסת מנין הצעירים - רחוב הל"ה 56, גבעתייםנמחקה
580231975דקל - עמותת הבדווים הצעיריםנמחקה
580432078הכוכבים הצעירים (ע"ר)רשומה
580398311המתפללים הצעירים (ע"ר)רשומה
580068500העמותה החדשה של נהגי ובעלי המוניות הצעירים בחיפהנמחקה
580228104העמותה לאחווה ושלום של הצעירים הנוצריים המאוחדים בארץ הקודשנמחקה
580338952הצעירים היוזמים (ע"ר)רשומה
580150977הצעירים לעבודהנמחקה
580337483התאחדות הצעירים בישראל (ע"ר)רשומה