חיפוש: הפועל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580036267"ימין אורד" כפר ילדים דתי ע"ש צ'רלס אורד וינגיט (מיסודן של הסתדרות הפועל המזרחי והמחלקה לעלית ילדים ונוער של הסוכנות היהרשומה
580079531בית הכנסת ע"ש אליהו כהן ז"ל הי"ד - המיוסד ע"י הסתדרות הפועל-המזרחי והמזרחי בישראלנמחקה
580060440ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" - סניף י-ם ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580513802הפועל גנ"צ ורבורג מ.א. דרום השרון (ע"ר)רשומה
580413169הפועל ע.ל.ה. באר שבע כדורסל (ע"ר)רשומה
580376374עמותת ידידי הפועל ק.ג. ת"א לספורט (ע"ר)נמחקה
580238152"הפועל" חלוצי נחףנמחקה
580323517"הפועל" עמותה לספורט בגליל המערבי (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580283174"הפועל" עמותת הספורט במקומות עבודה וספורט עממי - מחוז דןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580060762"הפועל" עמישבנמחקה
580293512"הפועל" רמת-גן - "פסגה" - ענף הג'ודו (ע"ר)רשומה
580054971"התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" מועדון הכדורסל גליל עליון"רשומה
580271179"ותיקי הפועל צפרירים-חולון"רשומה
580303915"צבעי הקשת" - ריקודים סלונים הפועל כפר-סבא (ע"ר)נמחקה
580054963"רעות" קרן עזרה הדדית במושבים השיתופיים של הפועל המזרחירשומה
580030195אגוד המושבים של הסתדרות הפועל המזרחי בישראלרשומה
580110880אגודת בית הכנסת המרכזי של הפועל המזרחי בני ברק, רחוב יהודה הלוי 7.רשומה
580063584אגודת הטניס "הפועל" נהריהנמחקה
580212801אגודת הספורט הפועל כפר-סבא (ע"ר)רשומה
580037349אגודת הפועל הרצליהנמחקה