חיפוש: העמותה לקידום מקצועי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580289395ד.א.ת.א. - העמותה לקידום מקצועי חברתי של ענפי דפוס, גרפיקה, נייר, קרטונז', תקשורת, אנרגיה, מורי דרך ואמנים (ע"ר)רשומה
580326866העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המוסדות הציבוריים החברות הממשלתיות, מד"א אורט וויצ"ו (ע"ר)רשומה
580253706העמותה לקידום מקצועי בהערכת תפקוד, נכות וכושר-עבודה.פורקה מרצון
580102713העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינהרשומה
580529733העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי עיריית שפרעם (ע"ר)רשומה
580249969העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי עירית תל אביב - יפורשומה
580358315העמותה לקידום מקצועי חברתי של הפקידים עובדי המינהל והשירותים (ע"ר)רשומה
580467942העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המזון והפרמצבטיקה (ע"ר)רשומה
580505485העמותה לקידום מקצועי לבעלי המוסכים חיפה והצפון (ע"ר)רשומה
580557312העמותה לקידום מקצועי של הרופאים הוטרינריים ברשויות המקומיות (ע"ר)רשומה
580326908העמותה לקידום מקצועי של עובדי המוסדות הלאומיים (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580326874העמותה לקידום מקצועי של עובדי המוסדות להשכלה גבוהה והמכללות (ע"ר)רשומה
580326858העמותה לקידום מקצועי של עובדי המינהל במוסדות ההסתדרות (ע"ר)רשומה
580223550העמותה לקידום מקצועי-חברתי של האחים והאחיות בבתי החוליםרשומה
 1