חיפוש: העמותה לקידום החינוך בגוש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580496271העמותה לקידום ועידוד החינוך התורני בגוש דן (ע"ר)רשומה
 1