חיפוש: העמותה לקידום החינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580564573יצירה 7 - העמותה לקידום החינוך ליצירה וחדשנות בישראל (ע"ר)רשומה
580413573מועדון ספורט השלום - העמותה לקידום החינוך והספורט בעפולה ובעמקים (ע"ר)רשומה
580498061מטמון - העמותה לקידום החינוך הפיננסי (ע"ר)רשומה
580147353מעלה התורה - העמותה לקידום החינוך התורני במעלה אדומיםרשומה
580516417משק- העמותה לקידום החינוך הפתוח בישראל (ע"ר)רשומה
580422889עתיד העמותה לקידום החינוך הטכנולוגי והמדעי בישראל (ע"ר)רשומה
580000487קרן לקידום החינוך המקצועי בעיירות פיתוח העמותה נמחקהנמחקה
580388189שמע בני - העמותה לקידום החינוך (ע"ר)בהליכי מחיקה
580338796תפנית - העמותה לקידום החינוך ומעמד הסטודנט בישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה