חיפוש: העמותה לקידום החינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580532711העמותה לקידום החינוך והתרבות בתבוק (ע"ר)רשומה
580258275העמותה לקידום החינוך והתרבות היהודיים לאומיים בראשון לציוןרשומה
580375533העמותה לקידום החינוך והתרבות הערביים- חיפה (ע"ר)רשומה
580424893העמותה לקידום החינוך והתרבות ע"ש מאר-אליאס - עוספיה (ע"ר)רשומה
580273332העמותה לקידום החינוך והתרבות, האומנות והפולקלור הבדואי בלודרשומה
580445443העמותה לקידום החינוך ופיתוח כלכלי, המגזר הבדואי (ע"ר)רשומה
580080232העמותה לקידום החינוך לערכי תנועת העבודהנמחקה
580287472העמותה לקידום החינוך מרחבים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580521037העמותה לקידום החינוך ע"ש שי דנור (ע"ר)רשומה
580181469העמותה לקידום החינוך עזתה - נתיבות הוגשה בקשת פירוק לבית משפט ע"י אחריםניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580265742העמותה לקידום החינוך על פי עקרונות קשת (ע"ר)רשומה
580482925העמותה לקידום החינוך על פי שיטת ולדרוף בירושלים (ע"ר)רשומה
580264596העמותה לקידום החינוך תוך התפתחות הרמוניתרשומה
580533271העמותה לקידום החינוך, ההשכלה והמחקר במגזר הדרוזי (ע"ר)רשומה
580520500העמותה לקידום החינוך, הספורט והתרבות במושב אביבים (ע"ר)רשומה
580458099העמותה לקידום החינוך, התרבות והספורט בבי"ס יסודי "ב" (אלבוסתאן) (ע"ר)רשומה
580350080העמותה לקידום הספורט, החינוך וחברה בקדימה- צורן (ע"ר)רשומה
580480309העמותה לקידום התרבות, החינוך ושימור המורשת בכפר יחזקאל (ע"ר)רשומה
580496271העמותה לקידום ועידוד החינוך התורני בגוש דן (ע"ר)רשומה
580384485יובלים - העמותה לקידום החינוך והתרבות בצפת (ע"ר)רשומה