חיפוש: העמותה לקידום החינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580367977העמותה לקידום החינוך המדעי "בית אריאל" (ע"ר)רשומה
580057297העמותה לקידום החינוך המשלים באשקלוןרשומה
580337715העמותה לקידום החינוך הסביבתי והמחזור בגליל (ע"ר)רשומה
580531119העמותה לקידום החינוך העל יסודי בצור הדסה (ע"ר)רשומה
580344257העמותה לקידום החינוך העל-יסודי בגן יבנה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580091478העמותה לקידום החינוך הקהילתי בבתי-ספרנמחקה
580510337העמותה לקידום החינוך הרווחה והתרבות בעכו (ע"ר)רשומה
580475333העמותה לקידום החינוך הרפואי והסיעודי בנצרת (ע"ר)רשומה
580212587העמותה לקידום החינוך התורני בראש העיןנמחקה
580257038העמותה לקידום החינוך התורני שליד בית הספר ממ"ד נאות דוד בפתח תקוה העמותה נמחקהנמחקה
580480911העמותה לקידום החינוך התרבות הספורט הדת והרווחה בבית אריה ובעופרים (ע"ר)נמחקה
580343226העמותה לקידום החינוך התרבות והספורט במקיף רבין - באר שבע (ע"ר)בהליכי מחיקה
580471431העמותה לקידום החינוך התרבות וחזות פני אורנית (ע"ר)רשומה
580320943העמותה לקידום החינוך ואיכות החיים באופקים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580375525העמותה לקידום החינוך והאחווה בארץ הקודש (ע"ר)רשומה
580172542העמותה לקידום החינוך וההשכלה בצפת - אופקנמחקה
580566651העמותה לקידום החינוך והלימוד בס'חנין (ע"ר)רשומה
580400497העמותה לקידום החינוך והמצויינות דקל וילנאי (ע"ר)רשומה
580346385העמותה לקידום החינוך והצדק החברתי ביפו (ע"ר)בהליכי מחיקה
580566933העמותה לקידום החינוך והתרבות בכפר מרג' פקיעין (ע"ר)רשומה