חיפוש: העמותה לקידום החינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580232205העמותה לקידום החינוך בכפר חורפישנמחקה
580268167העמותה לקידום החינוך בכרמי-יוסףנמחקה
580432805העמותה לקידום החינוך במבשרת ציון (ע"ר)רשומה
580390805העמותה לקידום החינוך במדעי כדור הארץ והחלל (ע"ר)רשומה
580362663העמותה לקידום החינוך במשגב (ע"ר)רשומה
580451649העמותה לקידום החינוך בנחף (ע"ר)רשומה
580548998העמותה לקידום החינוך בעלי (ע"ר)רשומה
580536258העמותה לקידום החינוך בעראבה (אלבטוף) והאזור (ע"ר)רשומה
580162840העמותה לקידום החינוך בקדומיםנמחקה
580527836העמותה לקידום החינוך בקדיתא (ע"ר)רשומה
580562890העמותה לקידום החינוך בקהילה (ע"ר)רשומה
580362325העמותה לקידום החינוך בקרב הקהילה הצ'רקסית (ע"ר)רשומה
580338705העמותה לקידום החינוך בקרית ביאליק (ע"ר)בהליכי מחיקה
580200046העמותה לקידום החינוך ברמת מודיעיםנמחקה
580273654העמותה לקידום החינוך בשכונות עמישב - הדר גנים, פ"תנמחקה
580038115העמותה לקידום החינוך בתל אביב- יפו (ע"ר)רשומה
580312916העמותה לקידום החינוך הבינתחומי בישראל (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580129534העמותה לקידום החינוך הדתי בכפר סבארשומה
580423481העמותה לקידום החינוך ההוליסטי בישראל (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580410603העמותה לקידום החינוך היהודי באמצעות טכנולוגיות מתקדמות (ע"ר)רשומה