חיפוש: העמותה לקידום החינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580293108"רועי" העמותה בקריות לקידום הספורט החינוך והתרבות והזהירות בדרכים בקריות על שם רועי גליק ז"ל (ע"ר)נמחקה
580316081דרור - העמותה לקידום החינוך והתרבות לפי הטכנולוגיות של ל. רון האברד (ע"ר)פורקה מרצון
580371235ע.ל.ה. נעמי - העמותה לקידום החינוך לאומנות מיסודה של נעמי אשל ז"ל (ע"ר)רשומה
580127033"המתמיד" - העמותה לקידום החינוך התורני, קרית שמונה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580269934"נאמני מקרא" - העמותה לקידום החינוך ומורשת היהדות הקראיתפורקה מרצון
580525566אביב- העמותה לקידום החינוך ברוח וולדורף בתל אביב (ע"ר)רשומה
580044444אגודה לקידום החינוך והתרבות במושב מי עמי העמותה נמחקהנמחקה
580045359האגודה והקרן לקידום החינוך הניסויי הפתוח בישראל העמותה נמחקהנמחקה
580527562הורים על המשמר - העמותה לקידום החינוך וההשכלה (ע"ר)רשומה
580201598העמותה הדרוזית לקידום קשרי החוץ, החינוך והתרבות של דלית אל כרמל (ע"ר)רשומה
580502995העמותה היפנית-ישראלית לקידום החינוך המשותף ליהודים וערבים (ע"ר)רשומה
580409530העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל (ע"ר)רשומה
580322055העמותה לקידום החינוך (ע"ש שכטר יעקב) בישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580159564העמותה לקידום החינוך בבי"ס ע"ש י' אהרונוביץ כפר מל"לנמחקה
580497584העמותה לקידום החינוך בבית הספר הורוביץ בכרמיאל (ע"ר)רשומה
580103687העמותה לקידום החינוך בבית הספר הכרמלי - לדמוקרטיה, לעבודה ולמדענמחקה
580208395העמותה לקידום החינוך בבית ספר ע"ש "גולדה מאיר" בכפר סבארשומה
580081693העמותה לקידום החינוך בג'ת ומחוץ להנמחקה
580152163העמותה לקידום החינוך בהשראת ולדורף (ע"ר)רשומה
580092047העמותה לקידום החינוך בכדורינמחקה