חיפוש: העמותה לקידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580257038העמותה לקידום החינוך התורני שליד בית הספר ממ"ד נאות דוד בפתח תקוה העמותה נמחקהנמחקה
580480911העמותה לקידום החינוך התרבות הספורט הדת והרווחה בבית אריה ובעופרים (ע"ר)נמחקה
580343226העמותה לקידום החינוך התרבות והספורט במקיף רבין - באר שבע (ע"ר)בהליכי מחיקה
580471431העמותה לקידום החינוך התרבות וחזות פני אורנית (ע"ר)רשומה
580320943העמותה לקידום החינוך ואיכות החיים באופקים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580375525העמותה לקידום החינוך והאחווה בארץ הקודש (ע"ר)רשומה
580172542העמותה לקידום החינוך וההשכלה בצפת - אופקנמחקה
580566651העמותה לקידום החינוך והלימוד בס'חנין (ע"ר)רשומה
580400497העמותה לקידום החינוך והמצויינות דקל וילנאי (ע"ר)רשומה
580346385העמותה לקידום החינוך והצדק החברתי ביפו (ע"ר)בהליכי מחיקה
580566933העמותה לקידום החינוך והתרבות בכפר מרג' פקיעין (ע"ר)רשומה
580532711העמותה לקידום החינוך והתרבות בתבוק (ע"ר)רשומה
580258275העמותה לקידום החינוך והתרבות היהודיים לאומיים בראשון לציוןרשומה
580375533העמותה לקידום החינוך והתרבות הערביים- חיפה (ע"ר)רשומה
580424893העמותה לקידום החינוך והתרבות ע"ש מאר-אליאס - עוספיה (ע"ר)רשומה
580273332העמותה לקידום החינוך והתרבות, האומנות והפולקלור הבדואי בלודרשומה
580445443העמותה לקידום החינוך ופיתוח כלכלי, המגזר הבדואי (ע"ר)רשומה
580080232העמותה לקידום החינוך לערכי תנועת העבודהנמחקה
580287472העמותה לקידום החינוך מרחבים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580521037העמותה לקידום החינוך ע"ש שי דנור (ע"ר)רשומה