חיפוש: העמותה לקידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580527836העמותה לקידום החינוך בקדיתא (ע"ר)רשומה
580562890העמותה לקידום החינוך בקהילה (ע"ר)רשומה
580362325העמותה לקידום החינוך בקרב הקהילה הצ'רקסית (ע"ר)רשומה
580338705העמותה לקידום החינוך בקרית ביאליק (ע"ר)בהליכי מחיקה
580200046העמותה לקידום החינוך ברמת מודיעיםנמחקה
580273654העמותה לקידום החינוך בשכונות עמישב - הדר גנים, פ"תנמחקה
580038115העמותה לקידום החינוך בתל אביב- יפו (ע"ר)רשומה
580312916העמותה לקידום החינוך הבינתחומי בישראל (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580129534העמותה לקידום החינוך הדתי בכפר סבארשומה
580423481העמותה לקידום החינוך ההוליסטי בישראל (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580410603העמותה לקידום החינוך היהודי באמצעות טכנולוגיות מתקדמות (ע"ר)רשומה
580367977העמותה לקידום החינוך המדעי "בית אריאל" (ע"ר)רשומה
580057297העמותה לקידום החינוך המשלים באשקלוןרשומה
580337715העמותה לקידום החינוך הסביבתי והמחזור בגליל (ע"ר)רשומה
580531119העמותה לקידום החינוך העל יסודי בצור הדסה (ע"ר)רשומה
580344257העמותה לקידום החינוך העל-יסודי בגן יבנה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580091478העמותה לקידום החינוך הקהילתי בבתי-ספרנמחקה
580510337העמותה לקידום החינוך הרווחה והתרבות בעכו (ע"ר)רשומה
580475333העמותה לקידום החינוך הרפואי והסיעודי בנצרת (ע"ר)רשומה
580212587העמותה לקידום החינוך התורני בראש העיןנמחקה