חיפוש: העמותה לקידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580006799העמותה לקידום בית הספר ברוח תנועת העבודה,בירושליםנמחקה
580261170העמותה לקידום בית הספר הדמוקרטי בכנףרשומה
580344885העמותה לקידום בית הספר הדמוקרטי בערד (ע"ר)רשומה
580535748העמותה לקידום בית הספר נועם קרית-אתא (ע"ר)רשומה
580290575העמותה לקידום בית הספר עמק יזרעאל (ע"ר)פורקה מרצון
580060705העמותה לקידום בית כנסת "גאולת ישראל" אשקלוןנמחקה
580248037העמותה לקידום בית ספר סביבתי בחיפהרשומה
580123800העמותה לקידום בית ספר שער האריותנמחקה
580128106העמותה לקידום בית שמשניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580543320העמותה לקידום בני נוער בכדורסל ובספורט - מכבי רמת גן (ע"ר)רשומה
580201168העמותה לקידום בריאות הילד בשכונות צפון תל-אביברשומה
580296408העמותה לקידום בריאות הלב בשרוןרשומה
580340396העמותה לקידום בריאות ותזונה דלת נתרן (ע"ר)בהליכי מחיקה
580287498העמותה לקידום גבעת אולגהנמחקה
580148575העמותה לקידום גישות חדשניות לטיפול במחלות ממאירות ולהשתלות איבריםרשומה
580565844העמותה לקידום גלישת הגלים בהרצליה (ע"ר)רשומה
580394534העמותה לקידום גלישת הגלים והספורט הימי באשדוד (ע"ר)רשומה
580336055העמותה לקידום דמוקרטיה דו-מפלגתית בישראל (ע"ר)רשומה
580521383העמותה לקידום דרך אחרת (ע"ר)רשומה
580362168העמותה לקידום האומנות, התיירות והקהילה בשלומי (ע"ר)רשומה