חיפוש: העמותה לקידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580100469העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו (ע"ר)רשומה
580571560העמותה הקהילתית לקידום ופיתוח בסמ"ה (ע"ר)בהליך רישום
580446060העמותה הרב-תחומית לקידום האבחנה, המחקר והטיפול במומים מולדים בעובר ובילד (ע"ר)רשומה
580147684העמותה הרפואית לקידום האקופונקטורה בישראלנמחקה
580559292העמותה לקידום אומנויות לחימה באילת (ע"ר)רשומה
580319820העמותה לקידום אומנות מלאכת מחשבת בישראל (ע"ר)נמחקה
580546604העמותה לקידום אורח חיים בריא בקרב ילדים (ע"ר)רשומה
580461044העמותה לקידום אזור התעשייה הצפוני בלוד (ע"ר)רשומה
580514768העמותה לקידום אזרחים ותיקים (ע"ר)רשומה
580314854העמותה לקידום איכות החיים, המורשת והדמוקרטיה בישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580323236העמותה לקידום איכות השלטון בפתח-תקוה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580064814העמותה לקידום אמנות הבמה באשקלוןנמחקה
580390680העמותה לקידום אמנות המשחק בטלוויזיה, קולנוע ותיאטרון ולפעילות תרבותית, קהילתית וחינוכית בכרם התימנים והסביבה (תל אביב) (רשומה
580493666העמותה לקידום אמנות מספרי הסיפורים בישראל (ע"ר)רשומה
580317113העמותה לקידום אמצעי למידה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580566438העמותה לקידום אתאיזם בישראל (ע"ר)רשומה
580288892העמותה לקידום באמצעות תקשורת מחשבים ואינטרנטרשומה
580373363העמותה לקידום בגולן-כפר ע'ג'ר (ע"ר)רשומה
580495919העמותה לקידום בחירת רבנים ספרדים (ע"ר)רשומה
580110260העמותה לקידום ביה"ס הדמוקרטי בחדרה (ע"ר)רשומה