חיפוש: העמותה לקידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580000107האגודה לקידום מדעי תורני - באר שבע העמותה נמחקהנמחקה
580164960האגודה לקידום מפעלי חינוך רווחה ובריאות בישראל - חסדי דב (העמותה פורקה מרצון)פורקה מרצון
580166148האגודה לקידום ספורט הכדור-סל בהרצליה העמותה נמחקהנמחקה
580078111הארגון הישראלי לקידום ופיתוח קט-רגל העמותה נמחקהנמחקה
580497824הופ - העמותה לקידום יתומים בעולם (ע"ר)נמחקה
580527562הורים על המשמר - העמותה לקידום החינוך וההשכלה (ע"ר)רשומה
580272219הילד והוריו - העמותה לקידום אימוץ בין ארצי (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580550390הלה"ב - העמותה לקידום השכלה בישראל (ע"ר)רשומה
580099794המועדון הרמת-גני לקידום חברתי העמותה נמחקהנמחקה
580305225העמותה האזורית לקידום הילד והנוער (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580201598העמותה הדרוזית לקידום קשרי החוץ, החינוך והתרבות של דלית אל כרמל (ע"ר)רשומה
580502995העמותה היפנית-ישראלית לקידום החינוך המשותף ליהודים וערבים (ע"ר)רשומה
580454767העמותה הירושלמית לקידום המודעות הבריאותית והמחקרית (ע"ר)רשומה
580449718העמותה הירושלמית לקידום חינוך והפעלת קורסים במזרח ירושלים (ע"ר)רשומה
580260834העמותה הישראלית - ירדנית לקידום עסקיםנמחקה
580409530העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל (ע"ר)רשומה
580510428העמותה הישראלית לקידום הקנביס הרפואי (ע"ר)רשומה
580177996העמותה הישראלית לקידום השיאצונמחקה
580452993העמותה הישראלית לקידום כירורגית המעי הגס, ע"ש דוד יניר (ע"ר)רשומה
580383461העמותה הנוצרית לקידום ושיקום הנכה והקשיש בארץ הקודש (ע"ר)רשומה