חיפוש: העמותה לקידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580477545אל-תוחיד העמותה לקידום הנכה מבני העדה הדרוזית בישראל (ע"ר)רשומה
580455632אפיקים בנגב - העמותה לקידום מקצועות היהדות בפריפריה - מצפה רמון (ע"ר)רשומה
580545358אקרוג'ים - העמותה לקידום ענף ההתעמלות, האקרובטיקה והטרמפולינה (ע"ר)רשומה
580010122ארגון לקידום דיזנגוף העמותה נמחקהנמחקה
580467074אריאל - העמותה לקידום החברה בישראל (ע"ר)רשומה
580051399ארץ - מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה מפעל לקידום ידע ארץ ישראל העמותה פורקה מרצוןפורקה מרצון
580131928את העמותה לקידום ולפיתוח המודעות החברתית בישראלנמחקה
580422772באר אלסבע - העמותה לקידום ענייני הקהילה הערבית בבאר שבע (ע"ר)רשומה
580367134ביחד - העמותה לקידום הדו-קיום בחינוך בשפרעם ובארץ (ע"ר)נמחקה
580314938בימת השחקנים - העמותה לקידום התרבות בישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580427888בני אריאל - העמותה לקידום הספורט בשומרון (ע"ר)רשומה
580466621בצחוק - העמותה לקידום השמחה בישראל (ע"ר)רשומה
580552396ברננה - העמותה לקידום החזנות, השירה והמורשת היהודית (ע"ר)רשומה
580535391גדעון - העמותה לקידום נוער באמצעות אמנויות לחימה (ע"ר)רשומה
580324101דוקאביב - העמותה לקידום הסרט הדוקומנטרי {ע"ר}רשומה
580531879דור חדש - העמותה לקידום שוויון ההזדמנויות בתחומי התרבות, ספורט, בריאות וחברה (ע"ר)רשומה
580481919דעתר- העמותה לקידום המדע והתרבות בקרב סטודנטים ותושבי אשקלון (ע"ר)רשומה
580045359האגודה והקרן לקידום החינוך הניסויי הפתוח בישראל העמותה נמחקהנמחקה
580087286האגודה לקידום המושבה מגדל העמותה נמחקהנמחקה
580044840האגודה לקידום התעשיה הזעירה בירושלים העמותה נמחקהנמחקה