חיפוש: העמותה לקידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580379519"מרחבים" - העמותה לקידום תרבות הפנאי (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580269934"נאמני מקרא" - העמותה לקידום החינוך ומורשת היהדות הקראיתפורקה מרצון
580048775"עזר" העמותה לקידום פעולות חברתיות ירקאנמחקה
580062610"שוטוקאן" עמותה ערבית יהודית לקידום הקראטה בישראל העמותה נמחקהנמחקה
580525566אביב- העמותה לקידום החינוך ברוח וולדורף בתל אביב (ע"ר)רשומה
580044444אגודה לקידום החינוך והתרבות במושב מי עמי העמותה נמחקהנמחקה
580064046אגודה לקידום התיירות בראשון לציון ורחובות העמותה נמחקהנמחקה
580538015אהב"י - העמותה לקידום אמנות העם בישראל (ע"ר)רשומה
580457661אוה"ב - אוהבי הנגב ובאר שבע העמותה לקידום באר שבע והנגב באמצעות הספורט (ע"ר)רשומה
580406759אומנית - העמותה לקידום שיקום והעצמה בדרך האומנות (ע"ר)רשומה
580541936אופק ירוק - העמותה הישראלית לקידום חינוך ומחקר בנושאי איכות הסביבה (ע"ר)רשומה
580294312אחיי - העמותה לקידום הסייענים (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580503803איזון - העמותה לקידום הרפואה המשלימה וההעצמה רוחנית למחלות הסרטן (ע"ר)רשומה
580532182איעמאר העמותה לקידום הבנייה (ע"ר)רשומה
580386480אישה לעתיד - העמותה לקידום נערות (ע"ר)רשומה
580468585אל- היבא, העמותה לקידום המגזר הדרוזי (ע"ר)רשומה
580564326אלג'מעיה אלערביה לסלאמת אלמוג'תמע (העמותה הערבית לקידום שלום החברה) (ע"ר)רשומה
580239358אלטרנטיבה - העמותה לקידום ושיפור איכות השלטון ברשויות המקומיותנמחקה
580447696אלקלעה - העמותה לקידום ופיתוח אלשאג'ור (ע"ר)רשומה
580536621אלרן - העמותה לקידום ענף הג'ודו בישראל (ע"ר)רשומה