חיפוש: העמותה לקידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580293108"רועי" העמותה בקריות לקידום הספורט החינוך והתרבות והזהירות בדרכים בקריות על שם רועי גליק ז"ל (ע"ר)נמחקה
580001220אגודה לקידום ציור האקוארל ע"ש י. קוסונוגי ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580289395ד.א.ת.א. - העמותה לקידום מקצועי חברתי של ענפי דפוס, גרפיקה, נייר, קרטונז', תקשורת, אנרגיה, מורי דרך ואמנים (ע"ר)רשומה
580316081דרור - העמותה לקידום החינוך והתרבות לפי הטכנולוגיות של ל. רון האברד (ע"ר)פורקה מרצון
580138600העמותה הישראלית לקידום אמנויות לחימה - סי.אר.בי. ישראל CENTER OF RESEARCH BUDO - ISRAEL C.R.B. - ISRAELנמחקה
580191229העמותה לקידום אמנות הריקוד הסלוני בישראל THE SOCIETY FOR PROMOTING THE ART OF BALLROOM DANCING IN ISRAELנמחקה
580524320העמותה לקידום הידע של העוסקים בכשרות מוצרים ע"ש הרב מרדכי אליעזר וינרוט ז"ל (ע"ר)רשומה
580230969העמותה לקידום הספורט בבית שמש א.ס. עירוני בית שמשנמחקה
580186807העמותה לקידום הרפואה הדחופה בנגב THE ASSOCIATION FOR THE העמותה נמחקה DEVELOPMENT OF EMERGENCY MEDICINE OF THE NEGEVנמחקה
580225514העמותה לקידום יצירותיו של דוד אבידן בישראל ובחו"ל -A NON-PROFIT FOUND ATION FOR THE PROMOTION OF DAVID AVIDAN'S WORKS INנמחקה
580326866העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המוסדות הציבוריים החברות הממשלתיות, מד"א אורט וויצ"ו (ע"ר)רשומה
580277598העמותה לקידום תכניות נוער בישראל, מצדה THE SOCIETY FOR THE PROMOTION OF YOUTH PROGRAMS IN ISRAEL METZADAנמחקה
580477313מאלק - העמותה לקידום, פיתוח ומתן שירותי חינוך, רווחה, בריאות ומחקר למען ילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם (ע"ר)רשומה
580428860ע.ל.ג.ר. - העמותה לקידום הג'ודו ברמלה (ע"ר)רשומה
580416824ע.ל.ה. העמותה לקידום הספורט ברעננה (ע"ר)רשומה
580371235ע.ל.ה. נעמי - העמותה לקידום החינוך לאומנות מיסודה של נעמי אשל ז"ל (ע"ר)רשומה
580088391קרן מילגות וסיוע לקידום מפעלי חינוך וחסד "נר יחיאל" לע"נ הרה"ח רבי יחיאל מניס זיטנצקי זצ"ל וזוגתו מרת רחל ע"ה העמותה פורפורקה מרצון
580474005ת.מ.ר. העמותה הישראלית לקידום תעסוקת מוגבלי ראייה (ע"ר)רשומה
580127033"המתמיד" - העמותה לקידום החינוך התורני, קרית שמונה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580106078"העמותה לקידום הרפואה בקריות" העמותה נמחקהנמחקה