חיפוש: העמותה לחינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580021509הקרן לחינוך על שם איזידור וטרזה כהן העמותה נמחקהנמחקה
580535235חזון אברהם - העמותה לחינוך טרנספורמטיבי (ע"ר)רשומה
580426161חממות- העמותה לחינוך שלם (ע"ר)רשומה
580423507כוכב נולד- העמותה לחינוך הגיל הרך לאמנויות הבמה ע"ש מרי כהן ז"ל (ע"ר)רשומה
580465938מצלול - העמותה לחינוך והפצת השירה (ע"ר)רשומה
580435543פעמוני מדבר - העמותה לחינוך ולדורף, אילת (ע"ר)רשומה
580329837קדושים תהיו - העמותה לחינוך שלם (ע"ר)רשומה
580151512קרן לחינוך ותרבות באיזור מרחבים ע"ש שרה הלפרין ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580049971קרן לחינוך לזכרו של איתן לבב ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580078970תרבות - העמותה לחינוך עצמי יהודי בברה"מנמחקה
580000362העמותה לחינוך תורני באמצעות האמנויות העמותה נמחקהנמחקה
580189884העמותה לחינוך תרבות וקליטת עליה ברוח ערכי תנועת העבודה העמותה בהליך פרוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט