חיפוש: העמותה לחינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580329688העמותה לחינוך למנהיגות ואזרחות (ע"ר)פורקה מרצון
580476331העמותה לחינוך למנהיגות ולערכים (ע"ר)רשומה
580219392העמותה לחינוך למען העובדים - ירושלים THE WORKERS EDUCATIONAL ASSOCIATION (ABF) - JERUSALEMנמחקה
580552008העמותה לחינוך לפעולה אקולוגי (ע"ר)רשומה
580480887העמותה לחינוך מעשי (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580498913העמותה לחינוך משלב בגליל (ע"ר)רשומה
580017002העמותה לחינוך משלים - קהילה חברה ונוער מחוז דרום (ע"ר)רשומה
580319291העמותה לחינוך מתקדם בישראל (ע"ר)רשומה
580192102העמותה לחינוך מתקדם על שם מאיר יערירשומה
580130383העמותה לחינוך נוער לדמוקרטיה ולמעורבות פעילה בחיי הקהילהנמחקה
580457307העמותה לחינוך ספרותי, מורשת ואומנות- "סרד" (ע"ר)רשומה
580437846העמותה לחינוך פנאי וספורט במרום הגליל (2005) (ע"ר)רשומה
580561256העמותה לחינוך קהילה ובריאות בשרון (ע"ר)רשומה
580414118העמותה לחינוך תרבות וספורט בכפר סמיע (ע"ר)רשומה
580274074העמותה לחינוך תרבות נוער וספורט - צור יגאלרשומה
580451524העמותה לחינוך תשב"ר - בית שמש (ע"ר)רשומה
580442002העמותה לפיתוח תכניות בינלאומיות לחינוך, שלום ודמוקרטיה (ע"ר)פורקה מרצון
580444107העמותה לקידום ולסיוע לחינוך בבתי ספר ממלכתיים בישראל (ע"ר)רשומה
580248821העמותה לקידום וסיוע לחינוך האקדמי בישראלנמחקה
580261279''העמותה לקידום פרוייקטים בחינוך, תרבות וספורט ליד המכללה האקדמית לחינוך ע''ש קיי'' (ע''ר)רשומה