חיפוש: העמותה לחינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580331452"עוצמות 2000" - העמותה לחינוך והעצמת כישורי חיים באמצעות אינטלגנציה רגשית (ע"ר)נמחקה
580206704אגודת הסטודנטים ליד העמותה למען המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בירושליםנמחקה
580126092אגודת ידידי המרכז לחינוך טכנולוגי חולון העמותה נמחקהנמחקה
580359081אתגר לשינוי - העמותה לחינוך ילדי ישראל (ע"ר)רשומה
580164275ג'.אם.אי.- עמותה לחינוך לחיי המשפחה העמותה נמחקהנמחקה
580556041גנון 2000 - העמותה לחינוך לגיל הרך ע"ש מרים בייטמן ז"ל (ע"ר)רשומה
580499390גרין - העמותה לחינוך סביבתי במגזר הערבי (ע"ר)רשומה
580218980דוראל - ע"ש הרב אבו-חצירא יעקב זצ"ל - העמותה לחינוך עפ"י הרמב"םנמחקה
580540755הבית העגול - העמותה לחינוך בדרך הטבע (ע"ר)רשומה
580021988המכון לחינוך ולקהילה - מכללת הנגב ע"ש פ' ספיר העמותה נמחקהנמחקה
580001196המרכז לחינוך משלים בת ים העמותה נמחקהנמחקה
580340842העמותה החדשה לחינוך הספורט (ע"ר)בהליכי מחיקה
580189330העמותה הלאומית לחינוךנמחקה
580440204העמותה לחינוך אקולוגי בשפלת חפר (ע"ר)רשומה
580512648העמותה לחינוך דרך הספורט (ע"ר)רשומה
580289791העמותה לחינוך ומחקר במינהל עסקיםנמחקה
580507101העמותה לחינוך וקידום הספורט האולימפי- חיפה (ע"ר)רשומה
580460392העמותה לחינוך ותרבות צעירי שבט תראבין (ע"ר)רשומה
580275782העמותה לחינוך יסודי בעתליתרשומה
580125508העמותה לחינוך לאמנויות בביה"ס זלמן ארן בירושליםנמחקה