חיפוש: העולמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580298073הארגון העולמי של רואי חשבון ידידי ישראל (ע"ר) INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FRIENDS OF ISRAEנמחקה
580508604מסר - עמותה בינלאומית של עיתונאים יהודים דוברי רוסית מיסודו של הקונגרס העולמי של יהודים דוברי רוסית (ע"ר)רשומה
580128742אגוד הבהאים העולמיניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580507325אור לאחים העולמי (ע"ר)רשומה
580380616אור שלום - הסלווז' העולמי לנפגעי פעולות איבה (ע"ר)רשומה
580501914אירגון ציוני התנ"ך העולמי (ע"ר)רשומה
580568186ארגון החסד העולמי (ע"ר)רשומה
580537306בית חב"ד והקונגרס העולמי ליהודי גיאורגיה (ע"ר)בהליך רישום
580537744ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח (ע"ר)רשומה
580117364האגוד העולמי לתרבות של יהודים יוצאי רומניהרשומה
580007540האגוד העולמי של יהודי רוסיה הקרפטית ובתי הספר העברייםרשומה
580046860האיגוד העולמי למדעי היהדותרשומה
580057925האיגוד העולמי של יהודי אסיה המרכזיתנמחקה
580442523האיגוד העולמי של מאמני חיים תורניים (ע"ר)רשומה
580227106הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) (THE WORLD JEWISH RESTITUTION ORGANIZATION (WJROרשומה
580078038הארגון העולמי למען חסידי אומות העולם, שפעלו להצלת יהודים במלחמת העולם השניהנמחקה
580188803הארגון העולמי של הסופרים הדרוזיםנמחקה
580049724הארגון העולמי של יהודי צפון אפריקההחייאה
580460228הארגון העולמי של יהודיות גרוזיה (ע"ר)רשומה
580023836הארגון העולמי של יהודים יוצאי ארצות ערב ההנהלה הישראליתרשומה