חיפוש: הסתדרות העובדים הלאומית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580068161"קופת עמל המרכזית של הסתדרות העובדים הלאומית"נמחקה
580080380הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל מועצת עובדי אשקלוןנמחקה
580039899קופת חולים לעובדים לאומיים של הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראלבהליך רישום
580292928קופת עלו"ם ליד הסתדרות העובדים הלאומית (ע"ר)רשומה
 1