חיפוש: הסתדרות אגודת ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580168920יד אהרון - שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בני ברק ע"ש מרן הגר"א קוטלר זצ"לרשומה
580035095קרן הפרסים ע"ש מרן החזון אי"ש זצ"ל שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בא"ינמחקה
580048320בית הכנסת "אחוה" הסתדרות פועלי אגודת ישראל סניף בני ברקנמחקה
580033793גמח' הסתדרות מורי אגודת ישראלרשומה
580268209הסתדרות "אגודת ישראל" בארץ ישראל סניף תל-אביב-יפורשומה
580421527הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל בבני ברק (ע"ר)רשומה
580000412הסתדרות אגודת ישראל העולמית,הועד הפועלרשומה
580045532הסתדרות בנות אגודת ישראל באר"יניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580064905הסתדרות נשי אגודת ישראל בני ברקנמחקה
580023190הסתדרות נשי אגודת ישראל ירושליםרשומה
580021293הסתדרות פועלי אגודת ישראל , סניף רעננההחייאה
580053098הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י מוסד ילדות "בית אשר"רשומה
580066934הסתדרות צעירי אגודת ישראל הנוער האגודתי בארץ ישראלרשומה
580035988כפר הנוער "חזון יחזקאל" (של הסתדרות צעירי אגודת ישראל בא"י)רשומה
580235224מערכת גני ילדים ליד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, חיפהרשומה
580035996קרן הפרסים לתלמידי ישיבות וכוללים מצטיינים שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בא"י.נמחקה
580107043קרן נצ"ב - להחזקת מוסדות ומפעלי הסתדרות צעירי אגודת ישראל הנוער האגודתי בארץ ישראלנמחקה
 1