חיפוש: הסתדרות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580053759הסתדרות הרוקחים בישראל ענף בתי מרקחת סניף תל אביברשומה
580001659הסתדרות השומר הצעיר בישראלרשומה
580027555הסתדרות חלוצית עולמית הנוער הציונירשומה
580018109הסתדרות מדיצינית הדסה - המכון האונקולוגי ע"ש משה שרת ז"לפורקה מרצון
580064905הסתדרות נשי אגודת ישראל בני ברקנמחקה
580023190הסתדרות נשי אגודת ישראל ירושליםרשומה
580021293הסתדרות פועלי אגודת ישראל , סניף רעננההחייאה
580053098הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י מוסד ילדות "בית אשר"רשומה
580066934הסתדרות צעירי אגודת ישראל הנוער האגודתי בארץ ישראלרשומה
580075513הסתדרות צעירי התנועה הציונית בישראלנמחקה
580480515הסתדרות צעירים ציוניים בישראל (ע"ר)רשומה
580304947העמותה למאבק בתאונות דרכים מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ע"ר)נמחקה
580057321ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר)רשומה
580035988כפר הנוער "חזון יחזקאל" (של הסתדרות צעירי אגודת ישראל בא"י)רשומה
580275691מכון אבשלום לידיעת הארץ - ע"ש חיים אבשלום, מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה - עמותה רשומהרשומה
580235224מערכת גני ילדים ליד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, חיפהרשומה
580077824מרכז להכשרה מקצועית תיכונית ותורנית, מיסודה של הסתדרות הנוער הדתי העובד בישראלרשומה
580067718מרכזי חנוך בישראל של הסתדרות הרבנים דאמריקהרשומה
580078368עמותה לשירותי רווחה ולמפעלי תרבות והשתלמות מיסודה של הסתדרות המהנדסים בישראלנמחקה
580150886עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך מיסודה של הסתדרות המוריםרשומה