חיפוש: הסתדרות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580268209הסתדרות "אגודת ישראל" בארץ ישראל סניף תל-אביב-יפורשומה
580145159הסתדרות אגודת החרדים - דגל התורהנמחקה
580421527הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל בבני ברק (ע"ר)רשומה
580000412הסתדרות אגודת ישראל העולמית,הועד הפועלרשומה
580045532הסתדרות בנות אגודת ישראל באר"יניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580043594הסתדרות האופטומטריסטים בישראל על שם יעקב (ג'ק) רפאלנמחקה
580098119הסתדרות הגימלאים בחיפה והמחוזרשומה
580272037הסתדרות הגמלאים בפ"תרשומה
580173300הסתדרות החקלאים ועד חקלאי רעננהרשומה
580046381הסתדרות הכללית של העובדים בישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" סניף פתח-תקוהרשומה
580227726הסתדרות המזרחי-הפועל המזרחי - המרכז העולמירשומה
580046787הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד בישראלרשומה
580035780הסתדרות הספרדים ובני עדות המזרח בפתח-תקוהרשומה
580080380הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל מועצת עובדי אשקלוןנמחקה
580011153הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל, ארגון הפועלות המזכירות הארצית.נמחקה
580098853הסתדרות הפסיכולוגים בישראלרשומה
580123727הסתדרות הרבנים דאמריקא תכנית ארץ ישראלרשומה
580079499הסתדרות הרופאים הוטרינריים בישראלרשומה
580017341הסתדרות הרוקחים בישראלרשומה
580068450הסתדרות הרוקחים בישראל ענף בתי מרקחת חיפה והצפוןרשומה