חיפוש: הסתדרות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580020576"חי" - עמותה של הורים ואנשים למען המחלקה לכירורגית ילדים, הסתדרות מדיצינית "הדסה", עין כרם , ירושלים. העמותה נמחקהנמחקה
580036267"ימין אורד" כפר ילדים דתי ע"ש צ'רלס אורד וינגיט (מיסודן של הסתדרות הפועל המזרחי והמחלקה לעלית ילדים ונוער של הסוכנות היהרשומה
580079531בית הכנסת ע"ש אליהו כהן ז"ל הי"ד - המיוסד ע"י הסתדרות הפועל-המזרחי והמזרחי בישראלנמחקה
580403038ה.ס.ג.ב. - הסתדרות גימלאי באר שבע (ע"ר)רשומה
580168920יד אהרון - שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בני ברק ע"ש מרן הגר"א קוטלר זצ"לרשומה
580035095קרן הפרסים ע"ש מרן החזון אי"ש זצ"ל שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בא"ינמחקה
580046647"גילת" גמלאי הסתדרות למען תלמידיםנמחקה
580085769"גלשן" מיסודה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושליםנמחקה
580068161"קופת עמל המרכזית של הסתדרות העובדים הלאומית"נמחקה
580030195אגוד המושבים של הסתדרות הפועל המזרחי בישראלרשומה
580037075אגודה לרווחת המורה מיסודה של הסתדרות המורים עמותה מחוקהנמחקה
580020600אתגר- מכללה להנדסה וטכנולוגיה מיסודה של הסתדרות ההנדסאים בישראל (ע"ר)רשומה
580048320בית הכנסת "אחוה" הסתדרות פועלי אגודת ישראל סניף בני ברקנמחקה
580310456בית מדרש לפקידים, הסתדרות הפקידים בירושלים (ע"ר)רשומה
580088052בתי אבות תפארת בנים מיסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראלרשומה
580033793גמח' הסתדרות מורי אגודת ישראלרשומה
580042513הועדה להצלה ולקליטה רוחנית של עולי רוסיה וארצות המצוקה שע"י הסתדרות אגו"י העולמיתרשומה
580060424המכללה למינהל לפקידות מיסודה של הסתדרות הפקידים במועצת פועלי חיפהנמחקה
580022820המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידיםרשומה
580144251המסלול האקדמי של המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בת"אפורקה מרצון