חיפוש: המרכז לחקר מורשת יהודי מצרים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580065852המרכז לחקר מורשת יהודי מצרים (ע"ר)רשומה
 1