חיפוש: המרכז

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580331502"יע"ל חיים" - יד עזר לחולה על ידי המרכז הגריאטרי המשולב ע"ש חיים שוהם (ע"ר)רשומה
580408557אדיגה - המרכז לשימור פיתוח וטיפוח המורשת הצ'רקסית ע"ש ע"ש החלל תחאוחו אסלאן (ע"ר)רשומה
580424976בית חב"ד חומת שמואל (הר חומה) ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580443521בית חב"ד טנא עומרים דרום הר חברון שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580327369גרונטק - המרכז הישראלי לטכנולוגיה מסייעת וזיקנה (ע"ר) GERONTECH" - THE ISRAELI CENTER FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY AND AGINGרשומה
580325025ה.ל.ה.ב. המרכז לקידום העובד בנגב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580024487המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל לחקר הרפואה עפ"י התורה ליד המרכז הרפואי "שערי צדק"רשומה
580313237המרכז הישראלי לאמנות העוגב - גדרות (ע"ר) (ISRAEL CENTER FOR ART OF ORGAN MUSIC - GDEROT-(REGISTERED AMUTAבהליכי מחיקה
580095800המרכז להסברת ענייני היהדות, ופעילות לעזרה וחסד, ע"ש ולע"נ האשה חי' מיכלא בת ר' בן ציון ז"ל טהייברגנמחקה
580127363המרכז לחינוך וחסד בארץ ישראל יד אריה - לזכר ולע"נ הגה"ח רבי יהודה אריה אלטר זצ"ל נכד כ"ק מרן בעל ה"אמרי אמת" מגור זצוק"לפורקה מרצון
580201184המרכז ליצירתיות בחינוך ובמורשת התרבות (ע"ר) CENTRE FOR (CREATIVITY IN EDUCATION AND CULTURAL HERITAGE (REGISTERED AMUTAרשומה
580401016המרכז לרפואה פונקציונלית בישראל - מ.ר.פ.י. (ע"ר)רשומה
580018513י.ע.ל. ע"י המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר גוש דןרשומה
580102036כלל ישראל - המרכז הירושלמי ליהודים על-פי בחירה CLAL ISRAEL - THE JERUSALEM CENTER FOR JEWS BY CHOICEנמחקה
580129179מ.ע.ט.ף. - המרכז הישראלי לחילופי תרבות עממית ופולקלוררשומה
580057305מרכז פני קפלן 8 בבאר שבע המרכז הקהילתי ע"ש הרבנית פני קפלן מצרפת מיסודם של האגודה הצרפתית "יהדות ומסורת" ועירית באר שבערשומה
580456739נ.ט.ע. - נשים לטובת עתידן - המרכז הרב תחומי לפיתוח קריירה (ע"ר)רשומה
580384469על ישראל - המרכז למידע על ישראל (ע"ר) (.AL-ISRAEL - THE INFORMATION CENTER ON ISRAEL (R.Aרשומה
580022507עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון (ע"ר) (.SOCIETY OF FRIENDS OF THE EDITH WOLFSON MEDICAL CENTER (R.Aרשומה
580380145עמותת מ.ל.א. המרכז ללימודי אמנות ע"י אניטה ארבע (ע"ר)רשומה