חיפוש: המפעל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580049922"שראל" המפעל הלאומי למתנדבים לישראלרשומה
580093862המפעל הישראלי לפלואוריזציהנמחקה
580231546המפעל הלאומי לפתוח חברתירשומה
580072742המפעל העולמי להנצחת קדושי השואה ברוח היהדות - המשנה היומית וההלכה היומית - מבחנים וחידונים ארציים לנוער במשנה.חוסלה על ידי בית משפט
580217677המפעל הרוחני "חסדי שמחה" באור יהודהרשומה
580051605המפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה של רחל פריאררשומה
580498921המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית להנצחת ששת המיליונים (ע"ר)רשומה
580439669זורע וקוצר - המפעל התורני העולמי לחיזוק החזרה בלימוד התורה (ע"ר)רשומה
580453322ישראל לדורות - המפעל הציוני בקהילות ישראל ואירופה (ע"ר)רשומה
580298834שם עולם - המפעל להנצחת תרבות ומורשת היהדות (ע"ר)רשומה
 1