חיפוש: המכללה האקדמית ספיר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580516144ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)רשומה
580322451המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)רשומה
 1