חיפוש: הלר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580417418בית לפליטות - מעון ומחסה ליתומות ולפליטות, ע"ש ר' זאב אהרון ויינרב וחנה שרה ויינרב בת ר' נחום מאיר הלוי הלר (ע"ר)רשומה
580039808בית מדרש לתורה ולתפילה יום טוב ליפמאן הלר ערדנמחקה
580478071זכרון משה ע"ש משה ומתילדה הלר ז"ל (ע"ר)רשומה
580439404מורשת רבנו יום טוב הלר (ע"ר)רשומה
580560613תאטרון מחול רוני הלר (ע"ר)רשומה
 1