חיפוש: הליכי מחיקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580001964קרן גמ"ח זכרון שבע וגרשון ע"ש שבע מושל וגרשון בן משה אליקים הלוי שחרוף הליכי מחיקהנמחקה
580083681העמותה להספקת שירותים ומצרכים לבית החולים אסף הרופא הליכי מחיקהבהליכי מחיקה
580021814קרן תלמוד תורה לילדי רמת גן והסביבה הליכי מחיקהנמחקה
 1