חיפוש: הלוואות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580110039משכן החסד - קרן הלוואות ע"ש המייסדים: הרב הגאון ר' יוסף פרבר זצ"ל ויבלח"ט הרב אהרן הלוי מלינביץ שליט"אנמחקה
580042398קרן רודולר, קרן הלוואות לתלמידי מוסדות מדרשית נעם מיסודם של צבי זאב רודולר ז"ל ואסתר רודולר תבדלח"ארשומה
580445427גמ"ח חסדי ה' - הלוואות לזכר חברי מחזור כ"ה שעלבים (ע"ר)רשומה
580467082עמר, קרן הלוואות ליוצאים בשאלה (ע"ר)רשומה
580211605ק.ה.ל. קרן הלוואות לעולים, רמת גןנמחקה
580050714קרן הלוואות ומילגות לתורה ולתעודה ע"ש יהודית ונפתלי פיינגולדרשומה
580040764קרן הלוואות ומלגות ע"ש השר מיכאל חזני ז"לרשומה
580011351קרן הרב צמח גרין ולובה גרינזייד למתן הלוואות ותמיכות לתלמידי גבעת וושינגטון (ע"ר)רשומה
580293595קרן פז - מתן הלוואות וסיוע לנצרכים (ע"ר)נמחקה
 1