חיפוש: הישיבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580047991בית הכנסת צא"י חניכי הישיבות "חזון יוסף" ע"ש מר"ן הגרי"ש כהנמן זצ"ל מפוניבץנמחקה
580107001בית מדרש - כולל אברכים על שם ר' שלום לרנר ז"ל מאנטוורפן - על ידי חניכי הישיבות בני ברקרשומה
580287704"אבן דורש" תמיכה וסיוע לעשירון התחתון בבני הישיבותנמחקה
580079283"תפארת יצחק" גמ"ח קרן שיקום לבני הישיבות ע"ש הרב יצחק דוד שאג ז"לבהליכי מחיקה
580040244;בטוח הרפואי לבני הישיבותרשומה
580149987אגוד מנהלי הישיבות בארץ הקודשנמחקה
580099190אגודת בית המדרש "בית אברהם" שע"י חניכי הישיבות בני-ברקבהליכי מחיקה
580049153אחוד הישיבות בארץ ישראל בנשיאות של העדה החרדית בעיה"ק ירושלים ת"ונמחקה
580243731איגוד בוגרי הישיבות יוצאי מקנאס ירושלים ע"ש המנוח יהודה דביקונמחקה
580245314איגוד בני הישיבות יוצאי בוכארארשומה
580474716איגוד הישיבות הגבוהות (ע"ר)רשומה
580118628איגוד חניכי הישיבות הספרדים - שערי תורה ותפילהרשומה
580386407איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים (ע"ר)רשומה
580024685ארגון בני הישיבות בארץ ישראלנמחקה
580054013ארגון בני הישיבות נתניהנמחקה
580385029ארגון חניכי הישיבות הספרדים מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580388486בוגרי הישיבות - בית שמעיה (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580411619ביה"כ ובית המדרש חניכי הישיבות הספרדים - אלעד, שלב ב' (ע"ר)רשומה
580363513ביה"כ חניכי הישיבות ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580225407ביה"כ חניכי הישיבות סנהדריה פאגי ירושליםרשומה