חיפוש: הילד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580494714עמותת אוצר הילד- גן ופעוטון באכסאל (ע"ר)רשומה
580210854עמותת גדיר לחינוך הילדרשומה
580524494עמותת דרך הילד (ע"ר)רשומה
580525772עמותת מלאך להתפתחות הילד (ע"ר)רשומה
580510527עמותת מקסים לרווחת הילד והמשפחה (ע"ר)רשומה
580505055עמותת נורסין להתקדמות הילד האישה והנוער (ע"ר)רשומה
580342178עמותת עומרין - לקידום הילד בישראל (ע"ר)פורקה מרצון
580064996עמותת עלה לרווחת הילד, הנוער והקהילה ברמת גן (ע"ר)רשומה
580286698עמי"ת - עמותה משפטית לסיוע בייצוג ותמיכה - מיסודה של המועצה לשלום הילד (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580515401פיתוחים - למען הילד המיוחד (ע"ר)רשומה
580290310קול הילדנמחקה
580371870קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים (ע"ר)רשומה
580242378קרן אור לאור להצלת חיי הילד אור ביבינמחקה
580045102קרן גור אריה ע"ש הילד אריה לייב פראגר ז"לנמחקה
580114551קרן לעזרת הילד אלירן אבוחצירהנמחקה
580455921קשת זכויות הילד (ע"ר)רשומה
580030088רוחמה אגודה למען הילד חיפהנמחקה
580348951ש.מ.ר העמותה להתפתחות הילד, ולנוער המתבגר שליד עירית מודיעין מ.ר (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580510493שלבים- לקידום הילד (ע"ר)רשומה
580082048תושבים למען מוזיאון הילד בבית שמשנמחקה