חיפוש: הילד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580039543מעונות ילדים בישראל קרית הילד ירושליםרשומה
580146652מרכז הילד בת יםרשומה
580103760מרכז הילד השמחפורקה מרצון
580545960מרכז הצלחה - לקידום ופיתוח הילד בישראל (ע"ר)רשומה
580379576מרכז להעשרת הילד (ע"ר)רשומה
580114577נוה הילד של אגודת ישראל - ירושליםנמחקה
580479368נור אלגד- העמותה לתרבות ופיתוח הילד הערבי בישראל (ע"ר)רשומה
580553584נפש הילד - בית לילדים בלי בית (ע"ר)רשומה
580504231נפש הילד (ע"ר)רשומה
580087047נתיבי אחווה: אגודה יהודית ערבית למען הילד והמשפחה (ע"ר)רשומה
580462059סמאא ג'דיד- לפיתוח הילד וקידום החינוך (ע"ר)רשומה
580406528עו"ד למען הילד (ע"ר)רשומה
580158962עולם הילד ב'נמחקה
580435022עילבון למען הילד (ע"ר)רשומה
580071686על"ה: עמותה לקידום הילד ירוחםנמחקה
580139350עמותה ישראלית להתפתחות הילד ושיקומורשומה
580076891עמותה ישראלית למען הילד בגיל הרךרשומה
580137602עמותה להצלת הילד יואלנמחקה
580439040עמותה למען הילד בחינוך המיוחד בחיפה רבתי (ע"ר)רשומה
580489904עמותת אבדאע - בית צפפה לקידום התפתחות הילד (ע"ר)רשומה