חיפוש: הילד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580268043זכרון יוסף העמותה למען הילד החריג בירושליםנמחקה
580435287טללי חיים ע"ש הילד הטהור חיים גז ז"ל (ע"ר)רשומה
580263184טף לטף-טיפוח ופיתוח הילדרשומה
580442259י.ר.י.ן למעמד האשה ורווחת הילד (ע"ר)רשומה
580404515יד לדורות - העם למען הילד והקשיש (ע"ר)רשומה
580143436ידיד המרכז להתפתחות הילד בירושליםרשומה
580560324יום טוב - לקידום הילד (ע"ר)רשומה
580242287יחידה אזורית להתפתחות הילד בקרית-שמונהרשומה
580560217ילדינו-למען רווחת הילד (ע"ר)רשומה
580306371למען פני הילד (ע"ר)נמחקה
580330736למען רעות הילד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580390201מגל - מעון גונן למען הילד (ע"ר)רשומה
580302032מונטסורי למען הילד (ע"ר)רשומה
580152676מוסדות חוקי חיים ע"ש הילד חיים ז"ל בן שמעוןנמחקה
580136893מוסדות למען הילד צפתנמחקה
580320299מכון להתפתחות הילד - גוש קטיף (ע"ר)רשומה
580430254מכון להתפתחות הילד בנצרת (ע"ר)רשומה
580087864מנוחה לנפש הילדנמחקה
580463495מסילה - מכון סיוע ויעוץ לקידום הילד (ע"ר)רשומה
580064590מעונות יום וגני ילדים למען הילד העולה של נשי אגודת ישראלרשומה