חיפוש: הילד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580001154האגודה ע"ש " יעל אנה " לעידוד המחקר בהתפתחות הילד (העמותה מפורקת מרצון)פורקה מרצון
580429413האגף הסיעודי שליד בתי האבות ברמת גן בשדרות הילד 10 (ע"ר)רשומה
580021657הועד למען הילד העולה של נשי אגודת ישראל בישראל העמותה נמחקהנמחקה
580550366הורות משותפת = טובת הילד (ע"ר)רשומה
580319879הילד הצוחק (ע"ר)רשומה
580272219הילד והוריו - העמותה לקידום אימוץ בין ארצי (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580000818המועצה הלאומית לשלום הילדרשומה
580138394המועצה למען הילד - באר שבענמחקה
580006195המרכז הישראלי לטפוח כישורי הילד פורקה מרצוןפורקה מרצון
580305225העמותה האזורית לקידום הילד והנוער (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580472017העמותה לטיפול ומחקרבריאות הילד ובריאות נפש בישראל ובגאנה (ע"ר)רשומה
580176683העמותה למען הילד 1990 לודרשומה
580256055העמותה למען הילד הערבי בגלילרשומה
580148252העמותה למען מרכז הילד - תל אביבנמחקה
580522332העמותה למען שיוויון בהורות וטובת הילד (ע"ר)רשומה
580201168העמותה לקידום בריאות הילד בשכונות צפון תל-אביברשומה
580161347העמותה לקידום וחינוך הילדנמחקה
580185395העמותה לקידום חנוך ובריאות הילד ומשפחתו בשכונות דרום מזרח תל אביבנמחקה
580283216העמותה לרווחת הילד בטירהנמחקה
580013977ועד למען הילד המיוחד ירושליםרשומה