חיפוש: הילד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580030500אל"י האגודה להגנת הילדרשומה
580502755אלאנטלאקה - עמותה לקידום והעשרה של הילד (ע"ר)רשומה
580420719אלכפזה - להגנה על זכויות הילד והפרט (ע"ר)רשומה
580207181אלנדא - עמותת נשים לטיפוח הילד בכפר ניןנמחקה
580274793אלנור - העמותה למען זכויות הילד החריג במגזר הערבי בישראלנמחקה
580548758אלסנאפר - עמותה לקידום הילד והאם (ע"ר)רשומה
580531531אלרביע - עמותה לחינוך, תרבות ורווחת הילד והאישה (ע"ר)רשומה
580564565אסאמינא - עמותה לקידום התפתחות והעשרת הילד (ע"ר)רשומה
580472769ביסאן להתפתחות הילד בעל צרכים מיוחדים במגזר הערבי (ע"ר)רשומה
580316198בית הילד - מירב, עמותה רשומהנמחקה
580366136בית הילד - שדרות האו"ם (ע"ר)רשומה
580458206בית הילד והילדה - מפעלי חינוך והזנה בישראל (ע"ר)רשומה
580092989בית הילד קדימהנמחקה
580515641ביתנו - בית הילד מירב 2010 (ע"ר)רשומה
580486538בראעם אלרביע- עמותה לחינוך ומצוינות הילד (ע"ר)רשומה
580038057גן הילד חיפה, אגודה לניהול גן משחקים לילדים מוגבלים - גמל"םרשומה
580539153דרך חיים - לע"נ הילד חיים שמואל דוידוב ז"ל בן דוד ותמרה (ע"ר)נמחקה
580060275האגודה לחינוך ושיקום הילד היהודי המיוחד אגודת התמימיםנמחקה
580060564האגודה למען הילד והקהילה חצור הגליליתנמחקה
580253573האגודה לקידום הילד והנוער בכפר מנדאנמחקה