חיפוש: הילד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580123610א"בי - האגודה הבינלאומית לזכויות הילד די.סי.אי. - ישראל AVI - THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CHILDRENS RIGHTS D.C.I.-רשומה
580138626בית הילד - א.י. מעון לשהיה קצרה לילדים נכיםרשומה
580429835י.צ.ח.ק. - עמותת ישראל-צרפת לקורבנות של הילד והמשפחה (ע"ר)רשומה
580228039עמותת "דור המשך" לעידוד המחקר בהתפתחות הילד פ ו ר ק ה מ ר צ ו ן THE "NEXT GENERATION"SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELפורקה מרצון
580123131עמותת ה.ל.ה.ב.ה. - העמותה לאמוץ הילד הבודד והחורגנמחקה
580085140"אהל שרה" מרכז לחינוך ולשיקום הילד המיוחד (ע"ר)רשומה
580280618"אתרוג" - להצלת הילד הנדי גולן בית-שמשנמחקה
580093094"הקרן למען הילד גיאן ליאור"נמחקה
580053874"זכויות הילד" האגודה הישראליתנמחקה
580254365"לב הילד" - למען מטופלי המכונים לקרדיולוגית ילדיםרשומה
580060770"מעבר" חוג למען הילד קשה ההסתגלותנמחקה
580060234"מעון ובית הילד" בת יםנמחקה
580006682"קרן הילד" בני ברקרשומה
580225605אגודה בינלאומית לזכויות הילד הפלשתיני בירושלים (ע"ר)נמחקה
580007060אגודת ידידי המרכז להתפתחות הילד בי"ח ע"ש ד"ר הלל יפה,חדרהנמחקה
580153658אגודת עפרים לקידום הילדרשומה
580444867אגי'אל למען קידום ורווחת הילד (ע"ר)רשומה
580133619אדמת אנוש - למען הילדנמחקה
580183374אז נדברו - לזכרו של הילד שלום מאיר רפפורט ז"לרשומה
580395283אטפאל - מרכז להגנה על זכויות, שלום ובריאות הילד הערבי (ע"ר)רשומה